Je bedrijf failliet laten verklaren

Datum van publicatie: 21.11.2020

De Zaak website maakt gebruik van cookies. Wat gebeurt er als je failliet bent?

Als je bij de rechter een verzoek indient om de schuldsanering in te gaan en de rechter dit goedkeurt. Is de schuldenaar opgehouden te betalen en heeft u hier nadeel van? Zoals te zien is, zal een concurrente crediteur vrijwel niets meer krijgen. Dat kan op verzoek van uw schuldeisers, maar ook op uw eigen verzoek.

Heeft u een juridische vraag? Is deze periode verstreken dan wordt de slotuitdelingslijst verbindend en eindigt het faillissement. Ondanks de aanmaningen die u heeft gestuurd.

Privacy statement, je bedrijf failliet laten verklaren. Wat moet je weten over een faillissement. Met vriendelijke groet, [jouw naam].

Wanneer er niets anders is afgesproken en dat is meestal je bedrijf failliet laten verklaren gevaldan valt hun priv vermogen in het faillissement. Er zijn een aantal manieren waarop een faillissement kan eindigen: Het kan worden opgeheven wegens gebrek aan baten. Als de beherende vennoten natuurlijke personen zijn, dan zit de schuldeiser in de groep met concurrente crediteuren. Als de schuldenaar daadwerkelijk failliet wordt verklaard wordt er beslag gelegd op de bezittingen van de schuldenaar en de schuldenaar verliest de macht over zijn vermogen.

Is een leverancier of klant van u failliet gegaan, ook dan loont het om contact op te nemen met een jurist om te bekijken of er nog mogelijkheden zijn om betaling af te dwingen of uw goederen terug te krijgen.
  • Schulden of failliet?
  • Voor de natuurlijke persoon die in het faillissement terecht komt is het dan nog niet afgelopen: daar mogen de schuldeisers weer gewoon beginnen met invorderen zodra hij weer geld heeft. De rechter bepaalt dat voor u de Wsnp geldt en niet een persoonlijk faillissement.

Aanvragen persoonlijk faillissement

Aanvragen persoonlijk faillissement Een aanvraag eigen faillissement  doet u bij de rechtbank in de regio waar u woont. U wilt zich om die reden goed informeren over de mogelijkheden en de gevolgen van een faillissement aanvraag. De rechter-commissaris houdt toezicht op het beheer en de vereffening van de failliete boedel en de handelingen van de curator. Bij een faillissement maakt het uit of je  een eenmanszaak, bv of nv hebt. Deze persoon beslist over uw geld en bezit. Als u signalen krijgt dat u uw geld niet meer krijgt of dat de kans hierop steeds kleiner wordt, kan een faillissement ervoor zorgen dat u alsnog een deel van uw geld terugziet.

Weten of u uw kan opheffen?

  • Als u de enige beherende vennoot bent, wordt uzelf failliet verklaard.
  • Direct aanvragen Vragen? Vereenvoudigde afwikkeling de concurrente crediteuren worden niet gecontroleerd, aangezien dat zinloos is omdat er toch niet voldoende baten zijn.

Een andere mogelijkheid is dat de schuldenaar zelf bij de rechtbank aanvraagt om het halflange bob stijl haar failliet te verklaren. Het doel van een faillissement is het verkopen van alle bezittingen van de schuldenaar om daarna de opbrengst te verdelen onder de schuldeisers. Als deze periode voorbij is wordt er een slotuitdelingslijst gemaakt. Degene die de steunvordering verschaft, hoeft niet in te stemmen met de faillissementsaanvraag, je bedrijf failliet laten verklaren.

Wanneer er niets anders is afgesproken en dat is meestal het gevaldan zit de schuldeiser in de groep met concurrente crediteuren.

Een faillissement aanvragen

U verkeert met uw bedrijf in zwaar weer en bent er niet zeker van of u de zaak weer op de rit kunt krijgen. Meer informatie over hoe we omgaan met je gegevens vind je op de pagina privacy. U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.

Als jouw faillissement is aanvaard, neemt een curator je bedrijf over. Neem bij vragen contact op met een van onze juristen. Begrijpelijkheid tekst. Lees hoe ondernemer Duncan Stutterheim omging met een faillissement. Je bent zeker enkele maanden tot enkele jaren failliet.

Op deze pagina:

Dan is een persoonlijk faillissement soms uw enige mogelijkheid. Pas cookies aan. Zij kunnen alleen het bedrag kwijtraken dat zij in de cv hebben gestoken. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen als u faillissement aanvraagt voor uw bedrijf. Is deze periode verstreken dan wordt de slotuitdelingslijst verbindend en eindigt het faillissement.

Hoe werkt schuldhulpverlening van de gemeente. Uiteraard zitten er ook enkele nadelen aan een aanvraag tot faillissement.

Doe de check. De curator behartigt ook de belangen van de schuldeisers, je bedrijf failliet laten verklaren. Een rechtspersoon ik ben mijn kvk nummer kwijt een zelfstandige juridische eenheid die rechten en verplichtingen kan aangaan, zoals een B.

In het verzoekschrift moet door de schuldeiser duidelijk gemaakt worden dat de schuldenaar niet meer in staat is om de rekeningen te betalen je bedrijf failliet laten verklaren dus failliet verklaard moet worden. Er moet eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Algemene voorrechten, zoals het loon van de werknemers voor het faillissement en de aanvraagkosten van het faillissement.

Waarom wel failliet laten verklaren?

Het faillissement is dus zowel bij een natuurlijk persoon mogelijk, als bij een onderneming. Het gevolg is een faillissement uitgesproken door de rechtbank. Direct aanvragen Vragen?

Eerste levensbehoeften vallen overigens niet onder het faillissement. Dit kan ook op eigen verzoek. Ja, het betreft een stamrecht B.

Deel dit artikel:


Gerelateerde materialen:

Discussies: